Angrerett

 • Kansellering
 • Du kan kansellere bestillingen din til bestillingen ikke er pakket / bestilt / hentet.
 • Transportskade
 • Oppdager du skaden når du henter pakken, må du umiddelbart melde dette til Posten / Schenker før du åpner pakken Vi er ikke ansvarlige for arbeidet til transportselskaper.
 • Angrerett
 • Når du som Kunde handler hos Campingaffären Sverige AB, gjelder angreretten i henhold til fjern- og hjemmesalgsloven. Dette betyr at du som Kunde alltid har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra den dagen du mottok varen. Du som Kunde er ansvarlig for returfrakt ved et kansellert kjøp og må returnere varen i uendret stand . Angreretten gjelder ikke når produktet er produsert i henhold til kundens instruksjoner . Gjelder retur for markiser, anneks og markiser og disse er satt opp (prøvemontert) av deg, 30% trekkes fra prisen på retur da disse skal selges brukt. Alle produkter som kommer i originalemballasje til deg må ha denne i uendret stand ved retur
 • Hvis du som Kunde ønsker å heve kjøpet, du , før angrefristen er utløpt, registrer dette til Campingaffären Sverige AB via et skjema, som du vil motta ved å sende oss en e-post. Der navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer, varenummer oppgitt .
 • Campingaffären Sverige AB betaler tilbake beløpet så snart som mulig , i henhold til Campingaffären Sverige AB betalingsdager i henhold til selskapets policy.
 • Klage
 • Kunden har rett til å klage på varer kjøpt av Campingaffären.se i henhold til svensk lovgivning.
 • Reklamasjonsretten omfatter varer som er mangelfulle etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha lagt merke til feilen.
 • Dersom Kunden ønsker å klage på et produkt, må Kunden innen rimelig tid registrere dette hos Campingaffären Sverige AB Kunden skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer, varenummer og navn på varen i meldingen. Kunden må også beskrive a om hva som er galt med varen. Kunden må kanskje bevise feilen ved å ta et kort på produktet og sende det til Campingaffären.se. Campingaffären Sverige AB forbeholder seg retten til å avslå en klage dersom det viser seg at Kunden ikke har registrert reklamasjonen og ikke har mottatt godkjenning fra Campingaffären.se til å benytte klageretten
 • Transportskader skal meldes på samme måte som reklamasjoner, med unntak av at melding skal skje innen 7 dager etter at kunden har mottatt varen. Når produktet har forlatt Campingaffären Sverige AB, overføres ansvaret til rederiet. Campingaffären Sveriges AB er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå under transport der kunden har fraktet produktet hjem eller til annen adresse